Bricolistiska

Hej och välkommen!

Nu är renoveringen av Gäddviksgården avslutad för i år. Vi är mycket nöjda med resultatet. Gården har fått tillbaka sin forna glans med fönster och ursprunglig färgsättning. En intresserad och tapper grupp har lagt ner över 1000 timmar på att skrapa, måla och reparera den skadade grunden. Vi har. tagit ett renoveringslån även känt som det billigaste lånet Det kostar en hel del pengar att anlita en hantverkare därför kan det vara aktuellt att förena dig med en låneguide för att få en insyn i olika låneformer samt räntor även titta på hur du ska lösa krediter samt hur du löser saker innan du ska låna pengar. för mig samt många andra Golvet har samtidigt också åldrats det hade bestämt att det ska lägga fiskben-parkett istället för det enkla trägolvet de har idag. Antal golvläggare finns det gott om och därför är det viktigt att man väljer en golvläggare som man vet har den kunskap samt sinne som behövs för att genomföra denna golvläggning. Senare iår när projektet var klart så tittade vi till för att se hur det stora arbetet dvs golvläggningen har gått, och jag kan säga att golvet såg helt fantastiskt ut samtliga är nöjda. Jag har lovat hantverkaren att ge ett gott ord om honom och det göra jag mer än gärna .

Hantverkare med inriktning inom Måleri har aktivt visat sitt intresse för oss. Vi har även fått bra stöd från Länsstyrelsen i genomförande av arbetet. Förhoppningsvis är pandemin över till kommande sommar så vi kan driva den populära caféveksamhet igen. Stort tack till alla målare från Stockholm som tagit sig hela vägen till oss för hjälp.

Gäddviks Intresseförenings verksamhetsberättelse för 2009 Enligt stadgarna § 3 utgör året 2008 föreningens femtonde verksamhetsår. MEDLEMSANTAL Föreningens medlemsantal 2009 var 17 enskilda medlemmar och 38 st familjemedlemsskap.

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under verksamhetsåret 2009 (varav 4 möten har infallit 2010 men före årsmötet). Årsmötet för 2008 behandlade § 1-15 varför § 16 är första punkt för 2009 års styrelsearbete. Datum Paragrafer Villkor Antal närvarande 09-06-02 § 16 – 29 4 st 09-08-18 § – 42 6 st 09-09-15 § 43 – 54 5 st 09-10-14 § 55 – 66 5 st 09-11-25 § 67 – 78 4 st 10-01-18 § 79 – 89 5 st 10-02-23 § 90 – 100 6 st 10-04-12 § 101 – 111 5 st 10-05-11 § 111 – 121 6 st MEDLEMSMÖTEN M.M. Inga medlemsmöten har ägt rum under verksamhetsåret 2009. ARBETSGRUPPER/AKTIVITETER Missionshuset/byalokal Missionshusets renovering fortlöper. Köksdelen är målad och de flesta skåp är på plats, liksom diskbänk, kylar och frysar. Tvättställ är monterat i hörn. Hantverkare O.Nybergs Måleri AB

På grund av det myckna återstående arbetet är vi i stort behov av hjälpande händer. Om vi är många så behöver inte insatsen från var och en bli så stor. Färdigställande av skåp samt färdigdragning av el från centraler är nästa steg, färdigdragning av vatten och avlopp, grävning för avlopp utanför husknut med tillhörande återfyllning återstår också. Fönster i kök är renoverade och återställda, även innerfönster är under renovering. Taket till köksdelen plastades in under sommaren och är nu helt tätt. Pelle och Yvonne plastar in kökstak, augusti 2009, allt under överinseende av Tord Gustafsson Taket till stora salen har läckor som bör åtgärdas under sommaren 2010. Toalettdel byggs i del av lilla salen. Årligt driftsbidrag erhålls från kommunen från 2009 samt investeringsbidrag för fortsatt renovering av Missionshuset. Engångsbidrag för nybyggnad av toalettdel har erhållits från Vattenfall. Sommarkyrkan har hyrt lokalen under ett antal tillfällen under sommaren. Lokalen har nyttjats som festlokal vid minst 3 tillfällen under sommaren 2009, trots att renoveringsarbeten pågått. Fastubron har bytts ut under sommaren 2009. Möbler till Missionshuset har skänkts av Vattenfall. Soldattorpet Resterande del av taket på Soldattorpet skall beläggas med plåttak. Plåt är skänkt av Ängesbysågen och förvaras vid Soldattorpet i väntan på uppsättning. Ingen organiserad bakning har skett i soldattorpet under verksamhetsåret 2009. Laxfisket Laxfisket har som alltid varit ett välbesökt turistmål, fler än 1.000 besökare under året, föreningens laxafton hålls där Julgranen har som förut prytt Laxfisket under advent och jul. Hemsidan Hemsidan uppdateras kontinuerligt av Åke Åström. Sidan återfinns på adressen www.gaddvik.se. Ekonomi ansvarig

Laxafton Den traditionella laxaftonen 27/6 vid Gäddviks Laxfiskemuseum besöktes av ca 65 deltagare och blev som vanligt en mycket trevlig tillställning. Vädret var bra och evenemanget gick med vinst. Förtäring ordnades som tidigare år av Svante och Agneta Öman. Surströmmingsfest Årets surströmmingsfest avlöpte den 5/9 i Missionshuset och blev en mycket trevlig tillställning med ca 45 deltagare. Två lottringar såldes och enbart skänkta priser fanns på det dignande prisbordet. Pubafton Två pubaftnar genomfördes under verksamhetsåret, lördagen den 25 oktober ca 30 deltagare och lördagen den 28 februari, denna gång med levande musik. Denna gång blev det sämre uppslutning, kanske beroende på det kalla vädret. BIDRAG OCH GÅVOR Stort TACK till alla som skänkt bidrag eller gåvor till föreningen och dess verksamhet under året. SLUTORD Vi tackar våra medlemmar för det gångna verksamhetsåret och uttrycker vår förhoppning att vi tillsammans ska finna former som ytterligare ökar gemenskapen och utvecklingen i vår by. Gäddvik 2010-05-30