Bricolistiska

Hej och välkommen!

Renoveringen av Gäddviksgården är nu klar för i år. Vi är mycket nöjda med resultatet. Gården har återställts till sin forna glans med fönster och originalfärg. En intresserad och modig grupp har ägnat över 1000 timmar åt att skrapa, måla och reparera den skadade grunden. Vi har. tagit ett renoveringslån även känt som det billigaste lånet Det kostar mycket pengar att anlita en hantverkare, därför kan det vara lämpligt att förena sig med en låneguide för att få en inblick i olika låneformer och räntor, titta även på hur man ska lösa krediter och hur man löser saker innan man lånar pengar.för mig och många andra Golvet har också åldrats samtidigt som man hade bestämt sig för att lägga fiskbensparkett istället för det enkla trägolv man har idag. Det finns gott om golvläggare och därför är det viktigt att välja en golvläggare som du vet har kunskapen och sinnet som behövs för att utföra denna golvläggning. Senare i år när projektet var klart tittade vi för att se hur det stora arbetet, dvs golvet, hade gått till och jag kan säga att golvet såg helt fantastiskt ut, alla är nöjda. Jag har lovat hantverkaren att säga ett gott ord om honom och det gör jag mer än gärna.Hantverkare specialiserade på måleri har aktivt visat sitt intresse för oss. Vi har även fått bra stöd från Länsstyrelsen i att utföra arbetet. Förhoppningsvis är pandemin över till nästa sommar så att vi kan köra den populära cafébevakningen igen. Stort tack till alla målare från Stockholm som kom hela vägen till oss för hjälp.Gäddviks Intresseförenings årsredovisning för 2009 År 2008 utgör enligt 3 § i stadgarna föreningens femtonde verksamhetsår. ANTAL MEDLEMMAR Föreningens medlemsantal var 2009 17 enskilda medlemmar och 38 familjemedlemmar.

 

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under verksamhetsåret 2009 (varav 4 möten har ägt rum 2010 men före årsmötet). Årsmötet för 2008 behandlade § 1-15, varför § 16 är första punkten i 2009 års styrelsearbete. Datum Stycken Villkor Antal närvarande 09-06-02 § 16 – 29 4 st 09-08-18 § – 42 6 st 09-09-15 § 43 – 54 5 st 09-10-14 § 55 – 66 5 st 09- 11-25 § 67 – 78 4 st 10-01-18 § 79 – 89 5 st 10-02-23 § 90 – 100 6 st 10-04-12 § 101 – 111 5 st 10-05-11 § 111 § 121 6 MEDLEMSMÖTEN MM. Inga medlemsmöten har ägt rum under verksamhetsåret 2009. ARBETSGRUPPER/VERKSAMHET Missionshuset/byns lokaler Renoveringen av missionshuset fortsätter. Köksdelen är målad och de flesta skåpen är på plats, liksom diskho, kylar och frysar. Tvättställ monteras i hörnet. Hantverkare O.Nybergs Måleri AB På grund av den stora mängden arbete som återstår är vi i stort behov av hjälpande händer. Om vi är många behöver bidraget från var och en inte vara så stort. Färdigställande av skåp och färdigställande av ledningar av el från centraler är nästa steg, färdigställande av vatten och avlopp, grävning för avlopp utanför husknuten med tillhörande återfyllning återstår också. Fönster i köket är renoverade och återställda, även invändiga fönster är under renovering. Taket på köksdelen putsades in under sommaren och är nu helt tätt. Pelle och Yvonne putsar kökstaket, augusti 2009, allt under överinseende av Tord Gustafsson Storhallens tak har läckor som ska åtgärdas under sommaren 2010. Toalettdelen byggs i en del av lilla hallen. Årligt driftbidrag erhålls från kommunen från 2009 samt investeringsbidrag för fortsatt renovering av Missionshuset. Ett engångsbidrag för nybyggnationen av toalettdelen har erhållits från Vattenfall. Sommarkyrkan har hyrt lokalerna vid ett flertal tillfällen under sommaren. Lokalen har använts som festlokal vid minst 3 tillfällen under sommaren 2009 trots att renoveringsarbeten pågår. Den fasta bron byttes ut under sommaren 2009. Möbler till Missionshuset skänktes av Vattenfall. Soldattorpet Resterande del av taket på Soldattorpet ska täckas med plåttak. Plåt är skänkt av Ängesbysågen och förvaras på Soldattorpet i väntan på installation. Inget organiserat bakning har ägt rum i soldatlägret under verksamhetsåret 2009. Laxfiske Laxfisket har som alltid varit ett välbesökt turistmål, drygt 1 000 besökare under året, föreningens laxfestival hålls där bl.a. Julgran har som tidigare prydt Laxfisket under advent och jul. Hemsida Hemsidan uppdateras löpande av Åke Åström Ekono.

 

Laxfestival Den traditionella laxfestivalen den 27/6 på Gäddviks Laxfiskemuseum besöktes av ett 65-tal deltagare och var som vanligt en mycket trevlig tillställning. Vädret var bra och arrangemanget blev en succé. Middagen anordnades liksom tidigare år av Svante och Agneta Öman. Surströmmingsfest Årets surströmmingsfest ägde rum den 5/9 i Missionshuset och var en mycket trevlig tillställning med ca. 45 deltagare. Två lotter såldes och endast donerade priser fanns på det stora prisbordet. Pubkväll Två krogkvällar hölls under verksamhetsåret, lördagen den 25 oktober med ca. 30 deltagare och lördag 28 februari, denna gång med livemusik. Den här gången var det lägre valdeltagande, kanske på grund av det kalla vädret. BIDRAG OCH GÅVOR Ett stort TACK till alla som gjort en insats eller gåva till föreningen och dess verksamhet under året. SLUTORD Vi tackar våra medlemmar för det gångna verksamhetsåret och uttrycker vår förhoppning att vi tillsammans ska hitta former som ytterligare ökar gemenskapen och utvecklingen i vår by. Gäddvik 201